Siêu trí nhớ học đường

Siêu trí nhớ học đường

Chương trình Siêu trí nhớ học đường một chương trình lý thú và hấp dẫn tại Khởi Minh

Chương trình Siêu trí nhớ học đường

Chương trình Siêu trí nhớ học đường

Bộ Não con người có 2 Bán Cầu

Bán Cầu Não Trái xử lý Chữ Viết, con số, LOGIC ... 

Bán Cầu Não Phải xử lý HÌNH ẢNH, MÀU SẮC, SÁNG TẠO ...

Nếu đi học mà viết toàn bằng chữ thì giống như Tạo Hóa ban cho 2 cái Chân mà chỉ đi 1 cái, vừa lâu, vừa mệt, đáng tiếc nhất là nếu chỉ dùng bán cầu Não Trái nhiều thì Học thuật, Bằng cấp cao lắm mà sự Sáng Tạo thì sẽ Yếu ớt, SÁNG TẠO mới DẪN ĐẦU được. 
Đó là lý Do 4.000 Video do 158 Thầy Cô thực hiện phải giảng Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Anh ... Trong Chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường bằng Sơ Đồ Hình ảnh

Các con Ôn Bài mỗi ngày cũng với Sơ Đồ Hình Ảnh.

BIẾT CÁCH HỌC, KHỎI CỰC NHỌC

Siêu trí tuệ

GIÚP CON RÚT NGẮN THỜI GIAN HỌC

Dịch vụ khác

0 đánh giá về Siêu trí nhớ học đường

SAO TRUNG BÌNH

0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Vui lòng chọn đánh giá: